Slovenské stránky o Trainz 2004

 
 

Dekorácie

131 - dekorácia

Dekoratívnu lokomotívu 131 som vyrobil z dôvodu potreby týchto lokomotív v depe či na stanici. Lokomotívy sú zjednodušené, avšak len do takej miery aby nebol porušený ich vzľad. Hodia sa keď chcete napríklad postaviť depo z týchto lokomotív, alebo postaviť nefunkčný vlak (napr. v spojení s dekoratívnym sline vagónom EAS). Modely majú vypnutý motor a tak môžu len tak nečinne postávať v depe či na stanici. Treba ich ale postaviť na koľajnicu, ktorá je zabezpečená proti prechádzaniu vlaku!

-  v cdp súbore sa nachádzajú 4 lokomotívy, dve ako scenery objekt so svietiacou
   koronou a dve ako track objekt (zarážadlo) do ktorého je možné z jednej strany

   narážať.
.